Høring i Energi- og miljøkomiteen

I dag arrangerer Stortingets Energi- og miljøkomite åpen høring vedrørende forslag til ny naturmangfoldlov. Loven vil kunne få følger for etableringer av småkraftverk og erstatninger i forbindelse med vern. Småkraftforeninga vil derfor delta på høringen.
Se link for høringsprogram.

Høringen overføres vanligvis på webTV: http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/