Småkraftforeninga møtte Terje Aasland

Aasland sitter i Energi- og miljøkomiteen for AP. Temaet for møtet var småkraftens sysselsettingspotensiale (som er på over 50 000 årsverk over en 10-års periode) og behovet for grønne sertifikater. I tillegg ble de nye anleggsbidragsreglene som er under utforming kommentert.
Aasland oppfattes som en støttespiller for småkraften og han er tydelig på at han ønsker at småkraften skal få sertifikater og at utformingen av anleggsbidragsreglene ikke vil gjøre det vanskeligere å etablere ny fornybar energiproduksjon.