Bønder vil bygge vindmøller

NRK melder om at gårdbrukere på Inderøy i Trøndelag ønsker å satse på vindkraft. Mindre vindmøller, som ikke må forveksles med de store vindmølleparkene, er langt mindre dominerende i landskapet og møter dermed langt mindre motstand fra lokalbefolkningen.
Småkraftforeninga har som kjent åpnet for å ta i mot småskala vindkraftprodusenter, og vi tror at dette potensialet er minst like stort som småskala vannkraft potensialet.