Småskala vannkraft er miljøgunstig

Nå er ikke det noen nyhet akkurat men det kan være greit å minne om småkraftens fordeler og miljømessige konkurransefortrinn. Småkraften er fornybar, ren og stabil med få miljømessige konsekvenser:
* 1 GWh småkraft reduserer CO2-utslippene med 800 tonn

1 kWh med el fra småkraftverk har en miljømessig påvirkning som er:

– 300 ganger lavere enn el produsert av brunkull.
– 250 ganger lavere enn el produsert av svartkull eller olje.
– 125 ganger lavere enn el produsert av uran.
– 50 ganger lavere enn el produsert av naturgass.

Dermed skulle valget være enkelt.