NVE varsler om miljøtilsyn

NVE har sendt ut varsel om miljøtilsyn til en rekke konsesjonsbelagte småkraftverk. Kun kraftverk som er tilskrevet får tilsynsbesøk. Det som skal sjekkes er blant annet:
* styringsdokumenter
* organisasjonen
* tilsynsrutiner og rapportering
* Avvikshåntering

I tillegg vil det bli foretatt en anleggsinspeksjon.

Småkraftforeninga oppfordrer selsvagt alle kraftverk å følge konsesjonsvilkårene og forberede seg på miljøtilsynet.

Småkraftforeninga kan tilby medlemmene en mal for internkontroll om ønskelig.