Småkraftforeninga har forbedret utkast til fylkesdelplan

Styremedlem i Småkraftforeninga, Magnar Lussand, har oppvist politisk fingerspissfølelse når han nå har klart å få et flertall i Hordaland fylkesutvalg med på å moderere utkast til fylkesvise planer for småkraftverk. Det var forøvrig svært påkrevet å få til endringer i det opprinnelige utkastet som i realiteten var en ren verneplan.
Fortsatt innebærer planen trolig innskrenkninger for småkraften, men resultatet er vesentlig bedre enn utgangspunktet.

Naturvernsiden kritiserer programmessig moderasjonen, og kommer med krasse angrep på fylkesutvalget generelt og Magna Lussand spesielt. En kan bare undres over såkalte miljøverneres innbitte kamp mot fornybar energi. De har jo tross alt selv erklart global oppvarming som vår tid største utfordring, uansett kategori.

Til alt overmål er det representanter fra Turistforeningen (Bergen Turlag) som går hardest ut mot småkraften. Det til tross for at nettopp Turistforeningen selv ønsker å bygge et vannkraftverk at på til innen for et landskapsvernområde.

Se link for mer info.