Nytt småkraftverk under bygging

De tre grunneierne Tor Arild Elstad, Harald Rossetnes og Johannes Østerås i Grong, N-Trøndelag lar finanskrise være finanskrise og satser stort på bygging av eget småkraftverk. Kraftverket har en estimert årsproduksjon på 16-17 GWh og en totalkostnad på 44 mill. kr.
Elstad sier at det har vært en lang veg å gå Han begynte å arbeide med planer om et småkraftverk i Elstadelva for 12-13 år siden.

Elstad er ikke overvettes imponert over det offentlige som han mener har gjort det vanskelig for dem underveis.

Det er særlig lovnadene om sertifikater som gjør at han faktisk føler seg rundlurt av regjeringa etter at de i 2006 lovet en bedre ordning enn den varslede sertifikaordningen. Heller ikke dette ble det som kjent noe av.

Småkraftforeninga forstår frustrasjonen godt, og denne utbygginga er nok et eskempel på at småkraftetableringer i Norge skjer på tross av og ikke på grunn av de offentlige rammebetingelsene.

Småkraftforeninga ønsker lykke til med ferdigstillelsen og oppstart av kraftverket!

Se link for mer info.