Staten ønsker å støtte Småkraftforeninga

I statens tilbud til bondeorganisasjonene ønsker staten å videreføre støtten til Småkraftforeninga. Det er vi selvsagt glade for og vi tror at Småkraftforeningas arbeid er blitt lagt merke til også hos Landbruks- og matdepartementet.
Akkurat nå foregår det forhandlinger om jordbruksoppgjøret, men vi tar det for gitt at bondeorganisasjonene ikke har noe i mot statens ønske om fortsatt støtte til småkraft og Småkraftforeninga.

Statens tilbud fremgår under:

7.3.7 Sentrale bygdeutviklingsmidler
Midlene går til prosjekter av landsomfattende og fylkesovergripende karakter med
innovasjon og næringsutvikling som siktemål. De sentrale BU-midlene kan også
finansiere nødvendig utredningsarbeid og profileringsaktiviteter for å styrke arbeidet med
landbrukspolitikken. Støtten til organisasjonene Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Norsk
Innlandsfiskelag, Norske lakseelver, Norsk seterkultur, Norsk Gardsost og
Småkraftforeninga videreføres.

Se link for mer info.