Finsk vindkraftteknologi

Finnene holder på å utvikle et meget interessant vindkraftsystem som utnytter svært lave vindhastigheter. I tillegg tåler vindseilene ekstremt mye vind. Når de i tillegg er både støysvake og ikke dreper fugl, så kan dette være en mulighet for mange.
Slike vindmøller er utviklet for å passe skogsområder som har langt mindre vind en kyst- og fjellområder, og bør således være et alternativ for mange innenlandsgrunneiere.