Solvik-Olsen og Kvassheim spurte Riis-Johansen

I en spontan spørretime i Stortinget i dag, kom Frps Ketil Solvik-Olsen og Venstres Gunnar Kvassheim med sterke angrep på olje- og energiministerens statsning, eller snarere manglende satsning, på småkraftverk. Solvik-Olsen gjorde poeng ut av at et realiseres langt færre småkraftverk i denne regjeringsperioden enn i den forrige. Kvassheim etterlyste en avklaring på om regjeringen virkelig ønsker en sertifikatløsning med Sverige.
Svarene fra Riis-Johansen finnes nå i referatet og er for langt til å gjengi her.

Se link for mer info.