10% elbiler innen 2020

En ny EBL rapport kommer med en rekke forslag til elektrifiseringen av norsk transportsektor. Rapporten ble overlevert samferdselsminister Liv Signe Navarsete mandag. Navarsete er imidlertid noe bekymret for statens provenytap siden elbiler er avgiftsfrie.
Småkraftforeninga mener det er en litt passiv holdning, og de problemene får vi håndtere når de kommer, og man kan uansett ikke bruke mulige provenytap til å problematisere en helt nødvendig elbilrevolusjon.

Se link for rapporten