Fare for at småkraften ikke får sertifikater

Småkraftforeninga frykter at småkraften kan falle utenfor en felles norsk-svensk sertifikatordnig nå når sertifikatsaken nærmer seg innspurten. Til tross for forsikringer fra både SVs Inga Marte Thorkildsen og APs Terje Aasland (i tillegg til SP erling Sande som lenge har vært tydelig på at småkraften selvfølgelig skal være sertifikatberettiget), så er vi ikke trygge på at småskala vannkraft over 1 MW tildeles sertifikater.
Småkraftforeninga mener videre at et sertifikatmarked uten småkraften vil være helt meningsløst av flere årsaker:

* I Sverige er all ny vannkraft sertifikatberettiget.
* Volumet i Norge uten småkraften vil bli altfor lite.
* Den ønskede mengden ny fornybar energiproduksjon vil bli mindre enn ønsket.