NVE avviser innsynskrav

Småkraftforneinga har på vegne av en småkraftprodusent klaget på at et nettselskap ikke vil utlevere sine marginaltapsberegninger. Nettselskapet har nå fått medhold av NVE slik at produsentene er helt prisgitt nettselskapenes beregninger. Produsentene får dermed ingen mulighet til å kontrollere utregningene.
Småkraftforeninga er overrasket over NVEs vedtak og vi vurderer å klage videre til OED.

Det er prinsipielt viktig å ha en mulighet til å etterprøve nettselskapenes tall siden det kan dreie seg om betydelige beløp.

Vi kan heller ikke tro at nettselskapene som lokale monopolister er tjent med at kundene deres nå avskjæres fra innsyn i det som bør være helt kurante opplysninger.

NVE presiserer imidlertid at nettselskapene kan levere ut slik informasjon hvis de ønsker dette selv. Trolig er det nå svært få nettselskaper som kommer til å yte en slik service.