Svenskene skylder på Norge

På NRKs hjemmesider kan man lese at svenskene skylder på Norge når det gjelder årsaken til at et felles norsk-svensk sertifikatmarked gikk i vasken i 2006. Det er Clas Hedenström i svenske Vattenfall som fulgte de forrige svensk-norske forhandlingene om grønne sertifikater tett på vegne av Vattenfall og flere interesseorganisasjoner som sier dette.
Nå forhandler den svenske og norske regjeringen på nytt om grønne sertifikater. Det er et felles mål å få til en avtale i oktober.

Clas Hedenström mener nordmennene må vise en annen holdning om disse forhandlingene skal føre fram, men han har tro på at det vil lykkes denne gang.

Småkraftforeninga mener at Regjeringen nå må bli enige med svenskene og at det faktisk ikke er rom for nok en fiasko.

Se link for mer info.