Fylkesdelplan for småkraftverk på høring

Utkast til fylkesdelplan for små vasskraftverk i Hordaland er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Småkraftforeninga har kommet med kraftig kritikk av tidligere utkast, og har fått til vesentlige forbedringer. Likevel mener vi det foreliggende utkastet fortsatt er for opptatt av negative miljøvirkninger. Planen har tatt inn et kapittel om positive virkninger noe som er en forbedring.
Høringsfristen er 1. juli 2009

Se link for plandokumenter.