Zero seminar skapte ny usikkerhet

På et seminar om grønne sertifikater i går, ble det skapt ny usikkerhet om sertifikatordningen. Småkraftforeninga snakket med flere sentrale politikere og ansatte i OED, og det er tydelig at alle tidligere lovnader er under ny vurdering. Dessuten er det tydelig, jf. dagens oppslag i Nationen, at svenskene er svært skeptiske til å inkludere norsk småkraft. Begrunnelsen er som kjent at de er redd for at investeringene vil havne i Norge.
Småkraftforeninga vil på det sterkeste advare mot at man går fra tidligere løfter og vi vil kreve følgende av et felles norsk svensk sertifikatssystem:

* ordningen må være teknologinøytral
* ordningen må inkludere småkraften dvs. kraftverk over 1 MW
* ordnigen må få tilbakevirkende kraft til 01.01.2004 jf. stortingsmeldingf. nr. 11 (2006-2007)