75 millioner kroner står på spill

Potensielle småkraftutbyggere risikerer å tape over 75 millioner kr. Etablering av fallrettighetslag og utarbeidelse av konsesjonssøknader koster i dag fort over 150 000 kr. Alle de 500 søknadene som ligger i NVEs konsesjonskø har samlet satset over 75 millioner kroner. Hvis kraftverket ikke blir realisert enten fordi det ikke gis konsesjon eller fordi kraftprisen er for lav, så er pengene tapt. Det er selvsagt en kalkulert risiko i forhold til konsesjonsbehandlingen, men statistikken viser at mellom 80 og 85% av alle søknader innvilges konsesjon.
Men statistikken viser også at nesten ingen småkraftverk som har fått konsesjon de siste årene blir bygget ut. Det skyldes at de fleste konsesjonssøkte småkraftverk er marginale prosjekter med dagens kraftpris og at de ikke vil bli bygget uten en støtteordning. En støtteordning som de er blitt lovet helt siden 2004.

Hvis småkraften ikke blir sertifikatberettiget, så blir det i praksis innført en utbyggingsstopp og 75 millioner kroner er tapt.