Japansk TV besøkte småkraftverk

Et TV-team fra Japan har vært på Norgesbesøk for å lage TV om norsk energiforsyning. Småkraftforeningas Isak Liland fikk ordnet et besøk på flere småkraftverk Sirdal, blant annet kraftverket til Kristian Oftedal. Programmet har visstnok tett inn på 30 millioner seere i Japan og innslaget blir trolig god Norgesreklame.
Japanerne ble traktert med kjøttsuppe kokt på skotsk høylandsfe fra
Oftedal. Disse dyrene gikk også å beitet ved kraftstasjonen og ble behørig
filmet.