Umulig å ikke inkludere småkraften

Det vil være både umulig og utenkelig å ikke inkludere småkraften i et felles norsk-svensk sertifikatmarked. Årsaken er rett og slett at konsekvensene for norsk småkraftnæring vil være katastrofale. Å stå på utsiden av et innført sertifikatmarked som per definisjon vil medføre en lavere kraftpris, vil gjøre dagens allerede alvorlige situasjon vesentlig værre.
Vi vil på også advare mot å innføre en ikke-teknologinøytral ordning siden det vil medføre at dyrere prosjekter vil fortrenge de mer kostnadseffektive prosjektene. Resultatet er at det blir mindre kraft per krone, noe som til syvende og sist vil falle tilbake på forbrukerne som vil få en høyere strømregning.

Det eksisterer tydeligvis en misoppfatning av at all vannkraftutbygging er lønnsom, nærmest uavhengig av kraftprisen. NVEs statistikk viser med all tydelighet at dette er feil, og at utbyggingene nærmest har stoppet opp.

Skal man få fart i utbyggingene, i en betydelig leverandørindustri, bidra til levedyktige bruk i distriktene og generelt sett øke sysselsettingen på en måte som ingen andre næringer i ditriktene kan, så er oppskriften i inkludere småkraften i et sertifkatmarked, enten det blir sammen med Sverige eller kun i Norge.