Uheldig praksis

Enkelte energiselskaper pålegger produsentene å selge all produsert kraft og eget forbruk må kjøpes tilbake med marginer til e-verket selv om produsent er netteier. Småkraftforeninga har fått henvendelser fra enkelte medlemmer om at lokale e-verk pålegger småkraftverkene å selge bruttoproduksjonen inkludert eget forbruk og trafotap for så å fakturere samme forbruk tilbake med et påslag i prisen. Eget forbruk går gjennom eget nett. Og eget forbruk på eget nett skal etter vår mening ikke innom e-verket.
Det skal jo heller ikke være forbruksavgift på denne måleren, siden det skal måles der kraften blir forbrukt dvs. hus og ev. driftsbygninger. Kraftverkseier sender inn oppgave og betaler direkte til Tollvesenet det som forbukes privat.

Småkraftforeninga mener at praksisen med å pålegge produsent å selge all kraften til e-verket og med påslag i gjenkjøpet ikke er lovlig.

Småkraftforeninga anbefaler alle som opplever en slik urimelig behandling fra sitt lokale e-verk, å klage praksisen inn til NVE.