Nettselskapene ønsker regelendring

10 nettselskaper gikk i dagens Nationen ut mot nettselskapenes inntektsrammefastsettelse. Bakgrunnen er nødvendige investeringer som nettselskapene må gjennomføre for påkobling av småkraftverk. Nettselskapene gjør et poeng ut av at de nettselskapene som ikke investerer får en høyere inntektsramme (får lov til å kreve en høyere nettleie) enn de som investerer.
Småkraftforeninga er enige med nettselskapeen i denne saka, og mener NVE må endre reglene slik at nettselskapene i større grad kan øke inntektene fra forbrukskundene når de må investerer i nett.

Samtidig vil vi advare mot at nettselskapene gis anledning til å ta høyere anleggsbidrag ved påkobling av småkraftverk. Som kjent er det nye regler ute på høring nå.

Se link for mer info.