Venstre vil satse på småkraft

Venstre vil bygge ut mer småkraft og vil også innføre grønne sertifikater. Småkraftforeninga er glade for alle partier som er positive til småkraften og Venstre er nå tydelige på at småkraften skal prioriteres framfor stor magasinkraft og at det skal etableres støtteordninger som utløser mer slik produksjon.
Det eneste vi savner er et produksjonsmål tilsvarende det de foreslår for vindkraften (9 TWh innen 2013).

Småkraftforeninga har tidligere lansert et høyst realistiskk mål om 10 TWh småkraft innen 2020, dvs. en TWh per år.

Se link for mer info.