Thorkildsen ønsker å inkludere småkraften

Småkraftforeninga møtte SVs Inga Marte Thorkildsen på et Zero seminar om fornybar energi i Tromsø i dag. Thorkildsen bekrefter ovenfor Småkraftforeninga at SV ønsker å inkludere småkraften i et felles grønt sertifikatmarked.
Småkraftforeninga er nok en gang glad for denne presiseringen, og håper regjeringskameratene merker seg SV sin holdning.