Revidert veileder fra NVE

NVE har akkurat lagt ut en revidert veileder for krav og dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk mellom 1 og 10 MW. Som kjent må alle konsesjonpliktige prosjekter legge ved en biologisk undersøkelse sammen med konsesjonssøknaden eller rettere sagt som en del av konsesjonssøknaden.
Småkraftforeninga anbefaler på det sterkeste at man følger NVEs reviderte veileder for en mest mulig smidig konsesjonsbehandling.

Egne varianter av slike undersøkelser vil fort kunne resultere i utsettelser.

Se link for veilederen. Den ligge rogså under avisnyhetene.