Småkraften scorer høyest

En en ny meningsmåling scorer småkraften svært høyt når det gjelder goodwill i befolkningen. Undersøkelsen viser at hele 73 prosent av befolkningen mener vannkraften bidrar til å begrense klimaendringer, og 69 prosent oppgir at de kan akseptere vannkraft i sitt nærmiljø. De positive holdningene til vannkraften er samtidig uavhengig av hvor man bor, og hvilken holdning man har til klimaspørsmål generelt.
Hele 78% svarte dessuten at småskala vannkraft gir et positivt inntrykk.

Småkraftforeninga håper også politikerne merker seg denne holdingen, og at det i større grad enn i dag legges til rette for økt utbygging, feks gjennom innføring av grønne sertifikate.

Se link for mer info.