Vellykket småkraftseminar i Tromsø

Om lag 35 småkraftinteresserte deltok på Småkraftforeningas seminar i Tromsø i går. Seminaret tok for seg de fleste sider ved etablering av småkraftverk så som grunneieravtaler, prosjektering, konsesjonssøknaden, rørgater, finansiering og kraftomsetning.
Presentasjonene fra de ulike foredragsholderne vil bli gjort tilgjengelig på våre hjemmesider snart.