Ingen hjelp fra kraftprisen

Statnett sjef Auke Lont spår lave kraftpriser i mange år fremover. Årsaken er ny produksjon, ikke minst i fra verdens største atomkraftverk i Finland som kommer i produksjon om et par år.
Dermed blir småkraften stadig mer avhengig av et støttesystem dersom man ønsker mer slik fornybar energiproduksjon.

Eventuelle bekymringer for at grønne sertifikater vil gi dyrere strøm for forbruker kan avlives en gang for alle. Økt utbyd av kraft vil trolig balansere sertifikatkostnadene for forbruker.

Det er derfor avgjørende at våre politikere nå innfører et sertifikatmarked slik at den fornybare kraftproduksjonen ikke får umulige rammevilkår som følge av ikke fornybar kraftprodukjson dumper prisene.

Se link for mer info.