Pålegg om minstevassføring må overholdes

Småkraftforeninga har tidligere protestert mot NVEs pålegg om logging av minstevassføring. Vi oppfordret dessuten alle til å ha is i magen til vi fikk tatt noen runder med NVE for å se om det var mulig å finne en fornuftig løsning.
Møtene med med NVE er gjennomført uten at man ble enige om annet enn at det for de aller minste kraftverkene (i praksis mikrokraftverk) kan utvises noe skjønn.

Dermed må alle etterkomme pålegget for å unngå dagbøter.

Utstyr kan skaffes fra om lag 10 000 (uten fjernstyring) og om lag 25 000 kr med slike systemer.