Turistforeningen angriper småkraften – igjen

Turistforeningen går nok en gang i strupen på småkraften. Anledningen denne gangen er deres landsmøte i Bergen nylig. Småkraftforeninga er oppgitt over Turistforeningas retorikk som denne gangen bruker uttrykk som “fossefallenes død” osv.
Turistforeningen er nå spesielt bekymret for kystlandskapet på Vestlandet.

Småkraftforeninga mener dette grov villedning siden kun noen få prosenter av fossefallene bygges ut.

NVE har som kjent registrert over 45 000 fall utenfor verneplanene, og en utbygging av 3-4000 av disse kan neppe kalles å tørrlegge Norges fosser.

Til alt overmål så ønsker Turistforeningen selv å bygge småskala vannkraftverk, att på til innenfor et landskapsvernområde.

Turistforeningens bekymringer over nedbyggingen av norsk naur gjelder tydeligvis ikke egne prosjekter, enten det er vannkraftverk, hytter i høyfjellet eller utstrakt bruk av motorisert ferdsel i sårbare høyfjellsområder.

se link for mer info.