Fortsatt stor usikkerhet om det blir sertifikater

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sa på et møte i Hjørundfjorden på Sunnmøre søndag (mens han ennå var leder av Senterpartiet), at grønne sertifikater vil øke strømprisen til forbruker og at grønne sertifikater i grunnen er en overføring av penger fra forbruker til kraftprodusentene. Småkraftforeninga er urolig for Brekk sin vinkling og frykter at historien fra 2006 er i ferd med å gjenta seg og med samme begrunnelse.
Det er valgår i år og det er tydelig at de rødgrønne ikke ønsker oppmerksomhet rundt sertifikatene før etter valget.

Dessverre er denne frykten for å bli satt til ansvar for økt strømpris til de fleste velgerne unyansert siden sertifikatene vil føre til økt produksjon og dermed en lavere kraftpris.

Småkraftforeninga krever at regjeringen avklarer sertifikatspørsmålet FØR valget og minner om at det vil være helt uakseptabelt å ikke inkludere småkraften i et sertifikatmarket.