Historien gjentar seg – det blir trolig ingen grønne sertifikater

I et oppslag i TU i dag uttaler forsker Elin Lerum Boasson ved Fridtjof Nansens Institutt seg om de “pågående” forhandlingene om et felles sertifikatmarked med Sverige. Kulturforskjeller mellom Norge og Sverige førte til at forhandlingene om et felles elsertifikatmarked i 2006 strandet, mener forsker Elin Lerum Boasson ved Fridtjof Nansens Institutt.

Mens svenske myndightere først og fremst er opptatt av langsiktig industriutvikling, er norske myndigheter mest opptatt av kraftprisen på kort sikt.

TU spør videre “Har du tro på at nye forhandlinger vil føre fram?”

“– Det kommer an på om Arbeiderpartiet egentlig vil. I så fall må myndighetene jobbe intenst for å en avtale på plass og være villig til å prioritere det, sier Lerum Boasson, som opplever at det ikke betyr stort for svenskene om Norge blir med.

Vannkraft ut
– En utfordring er at det er billigere å bygge ut i Norge. Med et for lavt ambisjonsnivå vil kun det mest lønnsomme bli bygd ut og det er ikke svenskene interessert i, sier forskeren, som tror at en løsning vil være at vannkraften ikke kommer med i ordningen.

– For det er vannkraften som er billigst. Det vil stride mot prinsippet om teknologinøytralitet, men da kan ambisjonsnivået bli lavt nok til at både Arbeiderpartiet og Sverige godtar det. Da blir det en ordning for vindkraft, men vil regjeringen virkelig bygge ut vindkraft?”

Småkraftforeninga mener at Lerum Boasson her treffer spikeren på hodet, og med mindre OED nå snarest sier noe annet, må vi dessverre konkludere med at sertifikasaken også denne gangen er død. Det blir ingen setrtifikater.

Se link for mer info.