Statnett har fått konsesjon på 420 kV linje

Statnett fått konsesjon til å bygge en ny 420 kV luftspenn mellom Sogn & Fjordane og Sunnmøre. Linja vil bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Linja vil når den er ferdig også øke kapasiteten i det underliggende nettet noe som vil komme mange småkraftprodusenter til gode.
Men i Austefjorden på Sunnmøre vil 8 småkraftverk som har søknader inne til behandling i NVE miste nettkapasiteten og 4 private småkraftverk som er i drift få økte innmatingskostnader på kr 200 000.- pr år. Dette på grunn av sanering av underliggande nettet som en direkte konsekvens av etablering av 420 kV linja

Se link for mer info.