Småkraftforeninga møtte LO

Småkraftforeninga hadde i dag et møte med LO for å diskutere sertifikatsaka. LO lyttet interessert til Småkraftforeningas argumenter om å få til et grønt sertifikatmarked, og lot seg synlig imponere av sysselsettingspotensialet til småkraften.
LO ville ikke konkludere i om hvorvidt de vil aktivt støtte arbeidet med grønne sertifikater, men Småkraftforeninga er fornøyd med responsen i møtet, og håper at LO, når de får summet seg, kommer til å støtte småkraftforeninga i denne saka.