Småkraftforeninga presiserer

Småkraftforeninga arbeider for at alle med byggestart etter 01.01.2004 skal omfattes av et grønt sertifikatsystem. For Småkraftforeninga er det viktig å presisere at vi ønsker et teknologinøytralt grønt sertifikatsystem. Andre støttemodeller er ikke aktuelt å vurdere på det nåværende tidspunktet, og Småkraftforeninga har som mål å bidra til at et slikt marked realiseres så snart som mulig.
For at Småkraftforeninga kan støtte et sertifikatsystem vil vi imidlertid kreve følgende:

* Ordningen får tilbakevirkende kraft slik som lovet dvs. at alle med byggestart etter 01.01.2004 får bli med i ordningen.

* Også småkraftverkene må bli med. Nå er det imidlertid enighet på Stortinget at småkraften skal være med og Småkraftforeninga tar utgangspunkt i 3 MW grensen lansert i St.meld. nr 11 (2006-2007), og slik at det gis sertifikater for de første 12 GWh’ene (3 MW effekt og 4000 driftstimer/år) for alle småkraftverk under 10 MW.

* Ordningen skal være teknologinøytral.