Stortinget skal utrede lik nettleie i hele landet

Stortinget har bestemt at det skal utredes et system med lik nettleie for hele landet. I dag er det som kjent relativt store regionale forskjeller i nettleien, noe som i en viss grad avhenger av nettselskapets størrelse. Mindre nettselskaper med få kunder har oftest en høyere nettleie enn større nettselskaper som har flere kunder å fordele kostnadene på.
Småkraftforeninga har flere ganger pekt på det faktum at vi har svært mange og til dels små nettselskaper i Norge. En lik nettleie vil trolig også innebære at det foretas strukturelle grep.

Vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av ny energilov, der både små og store kraftprodusenter ble sikret tilgang til el-nettet