Småkraftforeninga deltok på fornybarseminar

Fritjof Nansen instituttet arrangerte i dag et seminar om EUs satsning på fornybar energi, og Norges forhold til denne satsningen. Som kjent har EU vedtatt en ambisiøs målsetning om fornybar energiproduksjon og energiomlegging. Målene er nedfelt i mantraet 202020 innen 2020, dvs. redusere CO2-utslippene med 20%, spare 20% energiforbruk gjennom energieffektivisering og øke fornybarandelen til 20%, alt innenn 2020 dvs. om 11 år.
I disse dager foregår det dessuten forhandlinger i København om å øke ambisjonen til 30% CO2-reduksjoner.

Seminaret hadde fokus på Norges forhold til EUs målsetninger og da knyttet særlig opp mot det norsk-svenske arbeidet med et felles grønt sertifikatsystem.

Det ble nærmest konkludert med at det er ingenting i veien for å etablere et felles norsk-svensk system FØR EU endelig har implementert de nasjonale målene i fornybardirektivet.

Det bør gi politikerne både i Sverige og i Norge som arbeider med dette, ytterligere stimuli til å forsere arbeidet slik at ikke bare rammene er klarlagte innen 1. oktober, men hvor man bør kunne presentere et reelt og mest mulig konkret innhold.