Unisont krav om et høyt ambisjonsnivå i Norge

Skal forhandlingene med Sverige lykkes, må Norge stille opp med et minst like høyt ambisjonsnivå som det Sverige har. Sveriges ambisjonsnivå har vært 25 TWh og de har gjennom sertifikatsystemet fått utløst 7 TWh, slik at 17 TWh gjenstår. Skal forhandlingene med Sverige lykkes må Norge bidra til et balansert ambisjonsnivå. I klartekst betyr det at vi må kaste inn i potten et solid ambisjonsnivå, trolig i størrelsesorden 25-30 TWh.
Dette bør i og for seg være relativt uproblematisk siden Norge har større fornybar ressurser enn Sverige.

Småkraftforeninga forventer at regjeringen forstår at en balansert løsning er det eneste som Sverige og forsåvidt også EU forøvrig vil godta, og mener at svenskene og EU i stor grad ønsker å etablere et sertifikasystem som går på tvers av landegrensene. Dette vil kunne være starten på et større felles sertifikatmarked.