Retningslinjer for kommunale klima- og energiplaner på høring

Miljøverndepartmentet har sendt ut forslag til retningslinjer for kommunal klima- og energiplanlegging på høring. Retningslinjene foreslår blant annet at planene skal inneholde informasjon om kommunenens energisystem herunder tilgang til miljøvennlige energiressurser.
Videre foreslår retningslinjene at kommunene må kartlegge tiltak og virkemidler for å nå en ønsket energiomlegging.

Småkraftforeninga mener dette kan bli en viktig arena for å fremheve småkraftens potensiale og muligheter i kommunene. Kommuner med småkraftpotensiale bør derfor inkludere småkraften i sine klima- og energiplaner og legge til rette for slik utnyttelse.

Høringsfristen er satt til 1. august.

Småkraftforeninga tar mål av seg til å gi et innspill.

Se link for mer info.