Statkraft på oppkjøpsraid

Statkraft ønsker å kjøpe opp energibedrifter som også har nett. tu.no melder om at Statkraft har vist interesse for et 15 talls energiselskaper hovesakelig i Midt-Norge og Nord-Norge.
Statkraft begrunner interessen med at det har vært lite restrukturering i disse områdene, noe som har medført en svært fragmentert nettstruktur med store variasjoner i nettleien.

Småkraftforeninga er positive til en restrukturering, men vil ikke ta stilling til om det er ritkig at det skal være Statkraft som sørger for restruktureringen gjennom oppkjøp.

Småkraftforeninga er likevel av den oppfatning av at det er de mindre nettselskapene som selv har plassert seg i denne situasjonen ved å ha motarbeidet restrukturering i årevis, noe som har medført en større akspet for at selskapene blir nettopp restrukturert på en eller annen måte.

Se link for mer info.