Kommunene kan ikke lenger pålegge reguleringsplan

I ny planlov som trer i kraft fra 1. juli kan ikke kommunene pålegge tiltakshaver å utarbeide reguleringsplan. I dag kan kommunene pålegge potensielle småkraftutbyggere å utarbeide en reguleringsplan som et alternativ til vanlig dispenseringspraksis dersom tiltaket strider mot planformålet i kommuneplanens arealdel.
Fra 1. juli er det imidlertid ikke lenger en reguleringsplikt, men kommunen kan selv utarbeide og bekoste en reguleringsplan.