Løftebrudd fra regjeringen

VG har laget en oversikt over 88 løftebrudd denne regjeringen skal ha begått siden Soria Moria erklæringen ble lansert for snart 4 år siden. Nå er oversikten utarbeidet i kjent løssalgsaviskvalitet, dvs. relativt unøyaktig men vi gjengir punktene som berører småkraften:
Punkt 17. VG mener det er et løftebrudd at ikke alle fylker har fått utarbeidet en fylkesvis plan for småkraftverk.

Småkraftforeningas kommentar: Det var heller ikke meningen siden ordningen er frivillig for fylkene. Dette er altså ikke et løftebrudd.

Punkt 27. Grønn bom. Regjeringen har verken fått på plass et grønt sertifikatmarked eller en alternativ og like bra ordning.

Småkraftforeningas kommentar: Det er er riktig. Regjeringen har på ingen måter maktet å bli enige verken med seg selv internt eller med svenskene om hva og hvordan en støtteordning skal innrettes. Vi tror at handlingslammelsen i stor grad skyldes Arbeiderpartiets motvilje mot støtteordninger, og den ubegrunnede frykten for at sertifikater vil gi en høyere kraftpris til forbruker.

Øvrige 86 “løftebrudd” berører ikke småkraften.

Se link for mer info.