Avlyser kraftutbygging

Mens alle venter på sertifikatene, kaster flere inn håndkledet og gir opp planlagte utbygginger. Denne ganger gjelder det t.o.m. et opprustningsprosjekt. Ringeriks Kraft dropper nå planene om å utvide Hvittingfoss kraftstasjon.
Ringeriks Kraft er helt tydelig på at det er de lave kraftprisene i kombinasjon med ustabile rammevilkår så som grunnrenteskattesaken og manglende fremdrift i sertifikasaken som er årsaken til at prosjektet fikk tommelen ned av styret.

Småkraftforeninga mener dette med all tydelighet viser at situasjonen er alvorlig når t.o.m. isolert sett mer lønnsomme opprustningsprosjekter møter veggen.

Se link for mer info.