Småkraftforeninga har avgitt uttalelse

Småkraftforeninga har avgitt høringsuttalelse til NVEs forslag til nye regler for beregning av anleggsbidrag. Ikke uventet går Småkraftforeninga i mot forslaget om å utvide grunnlaget for beregning av anleggsbidrag også med investeringer i det maskete nettet (overliggende nettet).
Småkraftforeninga mener det vil medføre en uholdbar situasjon fordi anleggsbidragene kan bli svært høye, ikke etterprøvbare og også fordi at ny produksjon ikke vil få en del av verdiskapingen den etablerte overkapasiteten vil generere.

Videre er det forbruket som utløser behov for ny energi, og det må i hovedsak være forbruket som betaler for transporten av kraften.

Småkraftforeningas uttalelse er lagt ut i dokumentbasen (se Politikk – dokumentbase)