Lyse anker småkraftdom

Jørpeland Kraft som eies av Lyse Energi AS og Scana anker tingrettens dom i Årdalsaka. Tingretten mente at myndighetenes saksbehandling i forkant av den kongelige resolusjonen som ga grønt lys for Jørpelandsutbyggingen, hadde så alvorlige feil at vedtaket om regulering av Brokavatnet og ekspropriasjon av fallrettighetene må anses som ugyldig.
Dette er Jørpeland Kraft uenig i. I anken vil selskapet forsøke å dokumentere at det hefter feil både ved tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse

Småkraftforeninga vil følge denne saken videre med stor interesse.

Se link for mer info.