Tull om toll

Tollvesenet har nylig sendt brev til en rekke småkraftprodusenter for å blant annet registrere salg av kraft til private forbrukere. Hensikten er å drive inn forbruksavgiften på el som er på drøyt 10 øre/kWh. Problemet er bare at de fleste småkraftprodusentene ikke leverer direkte til sluttbruker, men selger sin kraft til en kraftmegler. Likevel mener tollvesenet at skjemaet skal fylles ut (med 0 kWh) og oversendes tollvesenet en gang i kvartalet.
Dette synes undødvendig byråkratisk, og selv om Småkraftforeninga har tatt opp saken tidligere uten hell, vil vi forsøke igjen.