Elbilproduksjon i Norge

Det er nå klart at den indisk/norske elbilen Indica Vista skal produseres i Skien. Småkraftforeninga mener det er svært spennende at Norge opprettholder sin posisjon som elbilprodusent, særlig etter at Think har produksjonsstans.
Småkraftforeninga støtter dessuten alle mulige tiltak som får fortgang i en elektrifisering av transportsektoren, og da er en av forutsetningene at det faktisk finnes slike biler i markedet, noe altså norskproduserte Indica Vista snart vil bidra til.