Sprengt strømnett gir milliardtap

tu.no melder om at norske kommuner taper flere hundre millioner kroner som en følge av for liten nettkapasitet. Nettselskapene klager ikke uventet på innteksrammesystemet som de mener dreper investeringslysten til nettselskapene siden de får en lavere inntektsramme det påfølgende året.
Småkraftforeninga deler forsåvidt nettselskapenes syn, og er enige i nettselskapene må kunne ta en høyere leie fra forbrukerne ved nyinvesteringer.
Det er det økt forbruket som skaper etterspørsel etter kraften og som er den direkte årsaken til at strømnettet mange stedet er underdimensjonert.

Se link for mer info.