Retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene

Miljøverndepartementet har sendt ut forslag til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene. Høringsfristen, som forøvrig er lite ferievennlig, er satt til 20. juli.
Småkraften bør i kommuner med et visst småkraftpotensiale inn i slike kommunale klima- og energiplaner, og derfor bør de statlige planretningslinjenene stille krav til at klimavennlig (nøytral) energiproduskjon både blir et mål og virkemiddel for aktuelle kommuner.

Småkraftforeninga vil selvsagt avgi høringsuttalelse.

Se link for mer info.