Energibransjen frykter ustabile rammevilkår

En ny undersøkelse som er gjennomført blant europeiske energiselskaper, viser at ustabile rammevilkår er det som fryktes mest. Det norske Veritas har spurt 13 europeiske energibedrifter, og mangel på langsiktighet til politikere er det som altså fryktes mest. Dernest kommer volatiliteten i kraftprisen samt negativ omdømme i media.
Småkraftforeninga er enig i at mangelen på langsiktighet og skiftende rammevilkår er den største utfordringen også for norsk småskala vannkraftproduksjon.

Vi kan nevne grunnrenteskattesaken som et godt eksempel fra Norge. Også de mange mislykkede forsøkene på å få etablert en støtteordning er et eksempel fra hjemlige forhold.

Trøsten er kanskje at vi er flere som fryketer det samme.

Se “Kraftnytt i aviser” for mer info.