Nye balanseavregningsregler

Som kjent blir det innført to-prissystem (for beregning av ubalanse) for småkraftverk over 3 MW fra 28. september. NEAS kan i samarbeid med Småkraftforeninga tilby en svært gunstig kraftomsetningsavtale for kraftverk i begge prissystemer. Medlemmene vil snart motta infoskriv fra NEAS gjeldende det nye avregningssystemet og priser/vilkår i NEAS-avtalen.
For mer informasjon kan følgende kontaktes:

Turid H. Sevaldsen: turids@neas.mr.no eller Borgny Hatlestad Tveekrem: borgnyt@neas.mr.no eller på telefon 71 56 55 00